Juridisch Congres

'Digitale Platforms: een wereld achter de schermen'

Het grootste inhoudelijke evenement van J.F.V. Grotius staat weer voor de deur. Online gaan we een juridisch onderwerp uitpluizen en ons verdiepen in een actuele, fascinerende uithoek van het recht. Op vrijdag 12 maart 2021 zal het online congres plaatsvinden. Het thema van het congres is: ‘Digitale Platforms: een wereld achter de schermen’.
Digitale platforms spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Zij worden gedefinieerd als een online plaats waar gebruikers en leveranciers elkaar ontmoeten rondom een geïntegreerd pakket van producten en diensten. Hoewel dit wellicht wat statisch klinkt, kunnen digitale platforms voor eenieder van grote betekenis zijn. Wat betreft de wereld die er achter de digitale platforms schuilgaat is er echter nog altijd te weinig transparantie. Welke rol is er weggelegd voor de platforms om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen? Hoe moet er met datamanagement worden omgegaan? Welke uitdagingen komen er kijken bij de inzet van algoritmes? Wordt er wel voldoende toezicht gehouden op de digitale platforms? Op deze vragen worden tijdens het congres antwoorden gegeven, door middel van plenaire lezingen en keuzerondes.

De dag zal aanvangen met een opening door dagvoorzitter prof. dr. mr. Simone van der Hof, wetenschappelijk directeur en hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij aan de Leidse Universiteit. Vervolgens worden er plenaire lezingen te geven om een helder beeld te geven van alles wat er speelt omtrent digitale platforms. In de seminars is hierna de mogelijkheid om u te verdiepen in relevante onderwerpen. Het exacte programma en de profielen van de sprekers zijn (spoedig) te zien op deze website.

Via deze website is het mogelijk om u aan te melden voor het congres. Ook nadere informatie over het congres en de aanmelding zal via dit kanaal gecommuniceerd worden.

Graag verwelkomen wij u 12 maart op het congres!

– Congrescommissie 2019-2020

Congres digitale platforms Facebook header

Meld u nu aan voor het congres

AANMELDEN