Juridisch Congres

‘Sustainable finance: hoe we de toekomst financieren’

Op vrijdag 29 november 2019 zal het jaarlijks congres van J.F.V. Grotius plaatsvinden in het Academiegebouw te Leiden. Het thema van het congres is: ‘Sustainable finance: hoe we de toekomst financieren’.

Sustainable finance refereert naar elke vorm van financiering en investering waarbij rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en bestuursoverwegingen ten behoeve van klanten en de samenleving als geheel. Het draait er in de kern om dat de financiële sector een bijdrage kan – en misschien wel moet – leveren aan verduurzaming, terwijl economische groei wordt nagestreefd. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd in internationaal verband binnen het internationaal publiekrecht en de Europese Unie. Wetgeving op dit gebied bevindt zich bovendien nog in een vroeg stadium, waardoor
in de contractuele sfeer al steeds meer geregeld wordt tussen partijen.

De dag zal aanvangen middels een opening door dagvoorzitter prof. mr. drs. Matthias Haentjens, hoogleraar Financieel Recht aan de Leidse rechtenfaculteit. Vervolgens zullen gedurende de dag enkele plenaire lezingen worden gegeven om u een helder beeld van ‘sustainable finance’ te geven. Vervolgens wordt u bij een tweetal seminars verder mee de diepte in genomen. Uiteindelijk zal de dag worden afgesloten met een paneldebat en natuurlijk niet te vergeten: de borrel! Het exacte programma en de profielen van de sprekers zijn te raadplegen op deze website.

Via deze website is het mogelijk om u aan te melden voor het congres. Ook nadere informatie over het congres en de aanmelding zal via dit kanaal gecommuniceerd worden.

Graag verwelkomen wij u 29 november op het congres!

– Congrescommissie 2018-2019

Meld u nu aan voor het congres

AANMELDEN

Poster congres