Programma

3 december 2021

Door op het programmaonderdeel te klikken krijgt u meer inhoudelijke informatie te zien. Als u op de spreker klikt krijgt u zijn/haar persoonlijke pagina te zien.

  • Congres


  • Procureur-generaal Edwin Bleichrodt zal ingaan op ontwikkelingen in de zedenwetgeving. De wetgeving en rechtspraak worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen op het terrein van de zeden. Hoe is hiermee in het verleden omgegaan? Welke uitdagingen zijn de komende jaren te verwachten? Op deze vragen geeft prof.mr. Bleichrodt antwoord.

  • De meest voorkomende vorm van mensenhandel in Nederland is seksuele uitbuiting. Mensenhandel en prostitutie zijn niet hetzelfde, maar in de praktijk vaak nauw verweven. Sekswerk is immers een legaal beroep in Nederland. De prostitutiebranche is daarom wel kwetsbaar voor mensenhandel. Een actuele vraag is dan ook in hoeverre prostitutie strafbaar gesteld moet/kan worden om daarmee een halt toe te roepen aan mensenhandel.

  • De overheid speelt een grote rol bij re-integratie van zedendelinquenten. Er wordt immers verwacht dat iemand die zijn straf heeft uitgezeten weer gezien wordt als gewone burger. Hoe kan een zedendelinquent terug de samenleving inkomen? Hoe kan de overheid dit het best aanpakken zonder het gevoel te wekken dat iemand niet genoeg gestraft is? COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Dit intensieve begeleidingstraject wordt ingezet bij de re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Netta Lazorgan en Charita Daschveld zullen ons inzicht geven in dit traject, hoe het verschilt van gewone reclasseringstrajecten en hoe zedendelinquenten worden begeleid.

  • Aangezien het vinden van bewijs in zedenzaken vaak erg lastig is, zijn rechters toegewezen op forensisch bewijs, bijvoorbeeld DNA-sporen. In dit seminar wordt gekeken naar de manier waarop dit bewijs wordt vergaard door deskundigen en ook hoe het wordt ingezet in het strafproces en welke waarde aan bijvoorbeeld DNA-bewijs wordt gehecht. Daarnaast worden de rol en taken van gerechtelijk deskundigen in het algemeen besproken.

  • Niet alleen zijn we geïnteresseerd in het huidige systeem van bestraffen voor zedenzaken, we willen ook begrijpen waarom we straffen zoals we straffen. Hoe wordt iemand een zedendader en zijn er straffen die latere delicten kunnen voorkomen? Om dieper in deze fundamenten van het strafrecht te duiken komt prof.mr.dr. Van der Wolf ons vertellen over deze achtergronden.

  • Om een zo goed mogelijk beeld te geven van strafprocessen betreffende zedenzaken is een bijdrage van het Openbaar Ministerie onmisbaar. Daarom zal het OM de plan van aanpak bij zedenzaken toelichten en de moeilijkheden hiervan, ook in het licht van nieuwe ontwikkelingen en strafbaarstellingen belichten.

  • Een van de belangrijke ontwikkelingen in zedenzaken afgelopen jaren is de opkomst van online seksueel misbruik. Een van deze nieuwe vormen is image-based sexual abuse, in de volksmond ook wel ‘wraakporno’ genoemd. Naast het feit dat dit misbruik online plaatsvindt, zijn er nog andere eigenaardigheden die kwalificatie en daarmee strafbaarstelling hiervan moeilijk maken. Marthe Goudsmit besteedt in haar promotieonderzoek aandacht aan dit fenomeen en zal vertellen over de mogelijkheden van strafbaarstelling vanuit het strafrecht, de onrechtmatige daad en vanuit mensenrechten.

  • Om de dag gezamenlijk af te sluiten, worden een aantal stellingen die betrekking hebben op de eerdere seminars besproken door onze sprekers en het publiek.

Meld je hier aan voor het congres!

Aanmelden

Mede mogelijk gemaakt door de Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten van het Leids Universiteits Fonds