Programma

12 maart 2021

Door op het programmaonderdeel te klikken krijgt u meer inhoudelijke informatie te zien. Als u op de spreker klikt krijgt u zijn/haar persoonlijke pagina te zien.

  • Congres


  • Dagvoorzitter van het congres, Simone van der Hof, heet allen van harte welkom op het congres en geeft een inleiding op het onderwerp van het congres: Digitale Platforms.

  • De spreker zal in deze plenaire lezing ingaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheden die digitale platforms hebben. Er wordt bekeken hoe digitale platforms met hun verantwoordelijkheden omgaan en in hoeverre deze verantwoordelijkheden afgewenteld kunnen worden op de gebruikers. Ook zal bekeken worden welke problemen de maatschappelijke verantwoordelijkheden opleveren, zowel voor de digitale platforms, als voor de gebruikers.

  • Inmiddels is voor velen duidelijk dat data zeer waardevolle informatie kan zijn, daar zal Bart Schermer in deze plenaire lezing nader op ingaan. Belangrijke elementen zoals de waarde van data voor digitale platforms, hoe digitale platforms met onze data omgaan en hoe deze data beschermd en gereguleerd dient te worden, aan bod komen.

  • Christiaan Alberdingk-Thijm treedt namens The Privacy Collective op als advocaat in de rechtszaak die is gestart tegen de technologiebedrijven Oracle en Salesforce. In deze keuzeseminar zal Alberdingk-Thijm uitweiden over deze zaak, zijn rol daarin en de inzet van de massaschadeclaim ter hoogte van 10 miljard euro.

  • Technisch gezien zijn de digitale platforms vormgegeven door algoritmes. In deze keuzeseminar deelt Rob van Eijk op welke wijze digitale platforms algoritmes gebruiken en welke rol algoritmes spelen in ons gebruik van de digitale platforms.

  • In deze keuzeseminar wordt de economische en bedrijfstechnische kant van digitale platforms belicht door Paul de Bijl & Nicolai van Gorp. Zij zullen weergeven hoe digitale platforms bedrijfstechnisch ingericht zijn. Ook delen zij hoe de verdienmodellen van deze platforms eruit zien en welke elementen hierin een essentiële rol spelen.

  • In deze keuzeseminar laat Monique van Oers zien hoe de ACM invulling geeft aan haar toezichthoudende taak ten aanzien van digitale platforms. Hierbij zal ook de visie van de ACM op nieuwe Europese regelgeving zoals The Digital Services Act en The Digital Markets Act weergegeven worden.

Meld u aan voor het online Juridisch Congres

Aanmelden