Programma

Door op het programmaonderdeel te klikken krijgt u meer inhoudelijke informatie te zien. Als u op de spreker klikt krijgt u zijn/haar persoonlijke pagina te zien.

  • Congres


  • Sustainable finance en aanknopingspunten voor juristen. Over Sustainable Development Goals (SDG’s) en de uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hoe draagt ‘finance’ bij aan het realiseren van deze SDG’s?

  • Implementatie van sustainable finance in Europese wetgeving. Wat is de rol van de Europese Commissie bij de implementatie van sustainable finance en op basis van welke wetgeving moet het vorm gaan krijgen?

  • Hoe wordt bij ASN omgegaan met duurzaam bankieren? Vanuit ASN Bank is de insteek het aanjagen van duurzaamheid. Veel mensen (waaronder jongeren) zijn niet goed bekend met de rol die een bank kan spelen in duurzaamheid. De bank heeft enerzijds invloed via het geld dat klanten aan haar toevertrouwen, anderzijds probeert ASN andere financiële instellingen te inspireren en helpen te verduurzamen. In deze college tour zal Arie Koornneef, directeur van ASN Bank, hier het een en ander over vertellen en is er mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek.

  • Als een bedrijf het terrein waarop het gevestigd is verlaat blijven vaak milieulasten achter, bijvoorbeeld opgeslagen gevaarlijke stoffen of bodemverontreiniging. Met regelmaat doet zich de vraag voor wie opdraait voor de kosten van de verwijdering ervan, zeker in geval van faillissement. Is het zorgdragen voor een afdoende financiële zekerheid een vorm van sustainable finance en wat mag van een curator verwacht worden in dergelijke situaties? Is deze gehouden hiervoor boedelactief aan te wenden? Een vorm van sustainable finance?

  • Bespreking van de PAS-uitspraak die op dit moment vele gevolgen heeft voor verschillende sectoren in de Nederlandse economie. In dit seminar wordt gesproken over de (economische) gevolgen hiervan voor duurzame en minder duurzame bedrijven.

  • Bespreking van duurzaam beleggen bij banken en welk toetsingskader hieraan verbonden wordt. Bij beleggingsinstellingen en banken zijn enorme bedragen gemoeid. In dit seminar gaat mevrouw Lambooy in op wat een bank met al dat beschikbare geld doet. Zij houdt een interview met dr. Karin van Dijk.

  • Bespreking over het financieren van duurzame projecten: over de bijstand van De Brauw Blackstone Westbroek aan The Ocean Cleanup, één van de pro bono projecten.

  • Er wordt besproken wat het vereiste van duurzaamheid voor de vastgoedpraktijk betekent. Zo leidt het vereiste van duurzame energie tot nieuwe energievormen die op hun beurt tot geheel eigen juridische vragen leiden rond de realisatie van dit soort werken op andermans grond of gebouw. Ook de circulaire economie vormt een nieuwe uitdaging voor de vastgoedjurist. Hoe kan bijvoorbeeld worden bereikt dat een dak of een muur kan worden hergebruikt? Of een andere vraag: wat moet de vastgoedjurist met het gegeven dat – zeker in een laaggelegen land als Nederland – steeds minder grond beschikbaar is voor (woning)bouw omdat steeds meer gronden ruimte moeten geven aan de rivieren en ander (afvoer)water?

Meld u online aan voor het Juridisch Congres 2019

Aanmelden